luxielen

luxielen

leerlingen individueel begeleiden

OnderwijsPosted by Luc Cielen 07 Dec, 2016 19:49:24

Tijd voor sterke en zwakke leerlingen.

Als je als leerkracht je lestijd goed organiseert heb je voldoende tijd om kinderen individueel te helpen of te begeleiden.

Een van de zwakke punten van de steinerpedagogie is echter dat men volop inzet op klassikaal werk, dat bovendien zeer sterk geleid wordt door de leerkracht. Maar dat kan anders en beter.

Een goede klasleerkracht weet dat hij/zij

1. een klas moet kunnen leiden;

2. kinderen individueel moet kunnen bijwerken/begeleiden;

en zo mogelijk:

3. de hele school moet kunnen boeien met een verhaal of een les.

Er zijn dus drie niveaus waarop een leerkracht pedagogisch functioneert:

1. individueel (één op één);

2. klas;

3. school.

Hoe kun je klas en individu combineren?

1. Houd de instructie (de uitleg) kort. Maximaal 10 tot 15 minuten (bij wereldoriëntatievakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, fysica kan en mag dat wat meer of zelfs veel meer zijn).

2. Zorg dat er voldoende oefeningen klaarstaan op bord of kopie, zodat de kinderen onmiddellijk aan het werk kunnen.

3. Ontvang onmiddellijk na de instructie de zwakke kinderen apart. Verdeel de klas nooit in niveaugroepen. Geef hen – indien nodig – andere opgaven, aangepast aan hun kunnen. Deze kinderen maken dus niet wat klassikaal opgegeven is. 4. Laat tussendoor ook meer begaafde kinderen bij je komen en geef hen andere opdrachten. Geef hen geen extra werk, maar ander werk. Zij maken dus niet al het werk dat klassikaal opgegeven is. Beter is echter dat de opgaven voor deze kinderen gewoon mee op het bord (of op kopie) staan en dat je hen vraagt bepaalde oefeningen te maken en andere niet. Zeg nooit tegen deze kinderen dat je speciaal voor hen deze oefeningen hebt voorzien.

Waarom een korte instructie?

Begaafde kinderen hebben geen nood aan een lange instructie met klassikale oefeningen. Hoe eerder zij aan het werk kunnen, hoe beter.

Zwakke kinderen hebben ook geen nood aan een klassikale instructie: zij verlangen een individuele uitleg en aanpak.

De meeste kinderen gaan zich snel vervelen als de klassikale instructie (met gezamenlijke opgaven) te lang duurt. Kinderen hoeven zich op school niet te vervelen: zij verwachten uitdagingen.

Bijkomend:

Gewoon begaafde kinderen die hulp nodig hebben bij het werk moeten zich éérst tot andere kinderen wenden, daarna – als het echt niet anders kan – tot de leerkracht. Maak vanaf de eerste klas de kinderen gewoon om elkaar te helpen. Als leerkracht moet je jezelf zo veel mogelijk op de achtergrond houden als de kinderen aan het werk zijn. Maak je onzichtbaar, de kinderen zullen er des te beter door werken.  • Comments(0)//lux.cielen.eu/#post15