luxielen

luxielen

tijdsindeling opmaat en periodeles

OnderwijsPosted by Luc Cielen 08 Dec, 2016 10:47:31

Zo ziet een degelijke periodeles met opmaat eruit:

De school begint bijvoorbeeld om 8.30 uur.

8.30 uur: Stipt begin van de schooldag. De kinderen zijn dus al in de klas en zitten of staan klaar.
8.30 – 8.55 u: Muzikale opmaat.
8.55 – 9.20 u: Mondelinge herhaling (bewegings- en ritmische oefeningen inbegrepen) eindigend met bekijken en lezen van werk van de vorige dagen.
9.20 – 9.40 u: Instructie (uitleg over de nieuwe leerstof). Deze instructie eindigt met een korte terugblik op de vorige lesinhoud.
9.40 – 10.30 u: Persoonlijke (individuele) verwerking van de leerstof.
De kinderen helpen elkaar zo veel mogelijk.
De leerkracht begeleidt individuele kinderen en zorgt dat zwakke kinderen dagelijks aan bod komen en anderen minstens éénmaal per week.
10.30 – 10.40 u: Korte terugblik op de voorbije lesinhoud en vooruitblik op de lesinhoud van de volgende dag.

In een eerste leerjaar ziet de opbouw van opmaat en periodeles er een klein beetje anders uit:

8.30 uur: Stipt begin van de schooldag.
8.30 – 8.55 u: Muzikale opmaat.
8.55 – 9.20 u: Mondelinge herhaling met bewegings- en ritmische oefeningen.
9.20 – 9.40 u: Analyse- en syntheseoefeningen (leren lezen). Eerst mondeling en aansluitend schriftelijk. Ook enkele mondelinge rekenopgaven.
9.40 – 9.55 u: Instructie (uitleg over de nieuwe leerstof) en korte terugblik op de vorige lesinhoud.
9.55 – 10.20 u: Persoonlijke (individuele) verwerking van de leerstof.
De kinderen helpen elkaar zo veel mogelijk.
De leerkracht begeleidt individuele kinderen en zorgt dat zwakke kinderen dagelijks aan bod komen en anderen minstens éénmaal per week.
10.20 – 10.30 u: Oefenen gebonden schrift.
10.30 – 10.40 u: Korte terugblik op de voorbije lesinhoud en vooruitblik op de lesinhoud van de volgende dag.

Dankzij een goede organisatie van de les heeft de leerkracht voldoende tijd om kinderen individueel te helpen.  • Comments(0)//lux.cielen.eu/#post16