luxielen

luxielen

KIND MOGEN ZIJN OM VRIJ MENS TE WORDEN

OnderwijsPosted by Luc Cielen 20 Dec, 2016 10:40:56

http://www.steinerschooldewingerd.be/

Kind mogen zijn om vrij mens te worden. Zo luidt de wervende tekst onder het logo van De Wingerd. Iedere ouder die dit leest zal zich aangesproken voelen: wie wil nu immers niet dat zijn kind kind mag zijn op deze school om daardoor later een vrij mens te worden.

Maar dekt de vlag de lading?

Even bekijken.

1. Kind mogen zijn.

Als je dagelijks drie- tot viermaal in een rij moet staan wachten onder de hoede van leerkrachten - die met sst! aanmanen tot zwijgen – tot het volkomen stil is, is dat kind mogen zijn?

Als je in de rij een vaste plaats hebt waaraan je je moet houden, wil je geen opmerking of erger nog, straf krijgen, is dat kind mogen zijn?

Als je tijdens de pauze niet naar het toilet mag, maar moet wachten tot er vijf minuten vóór het einde van de pauze een bel gaat die het sein tot plassen of meer geeft, is dat kind mogen zijn?

Als er voor de vensters van je klas gordijnen hangen, zodat je niet eens naar buiten kunt kijken, is dat kind mogen zijn?

Als je dagelijks met de handen voor de borst gekruist een onverstaanbare en onverklaarbare spreuk (een antroposofische geloofsbelijdenis) moet zeggen, is dat kind mogen zijn?

Als je in de eerste klas lange uren moet stilzitten aan een tafel, met je voeten netjes naast elkaar op een bankje, omdat dit blijkbaar de meest geschikte schrijfhouding is, is dat kind mogen zijn?

Als er op de speelplaats een groot bord hangt met reglementen waaraan je je al spelend moet houden, is dat kind mogen zijn?

Als er ook in de klas reglementen ophangen is dat kind mogen zijn?

Als je dagindeling met onpersoonlijke en schelle belgeluiden wordt bepaald, is dat kind mogen zijn?

Vruchteloos heb ik op de site van de school gezocht naar een verklarende tekst over dit ‘kind mogen zijn’. De school zou toch tenminste uitleg en voorbeelden mogen geven van hoe een kind kind mag zijn op deze school. Een beknopte verwijzing naar Steiners antroposofisch wereldbeeld is niet voldoende.

2. Vrij mens

Maar wat als blijkt dat afgestudeerden van deze school, ondanks het feit dat ze kind mochten zijn, toch geen vrij mens geworden zijn? Wat dan?

Heeft de school haar belofte dan niet waargemaakt?

Kan de school aansprakelijk gesteld worden voor het falen van de afgestudeerden?

Vruchteloos heb ik op de site van de school gezocht naar een verklarende tekst over wat een ‘vrij mens’ is of tenminste wat de school met ‘vrij mens’ bedoelt.

Als de school stelt dat ze de kinderen de kans geeft om ‘vrij mens’ te worden, zijn de leerkrachten dan ook ‘vrije mensen’? Je kunt toch moeilijk verlangen dat kinderen later ‘vrije mensen’ worden als de leerkrachten het zelf niet zijn. Mijn ervaring is echter dat de leerkrachten allerminst vrij zijn. Ze zijn verplicht zich te scholen in de antroposofie van Rudolf Steiner. En als ze na vele jaren studie van deze mens- en wereldbeschouwing tot de ontdekking komen dat antroposofie niet meer is dan één bepaalde visie op mens en wereld en ook niet de énige of ultieme waarheid blijkt te zijn, dan is die leerkracht niet langer welkom in de kring van steinerscholen. Want zo heeft een van de leidende figuren van de Federatie van steinerscholen in Vlaanderen me duidelijk gemaakt: een steinerschool zonder antroposofie kan niet bestaan. Het is ook de taak van de steinerscholen om ‘antroposofie in de wereld te zetten’.

3. Vrij mens worden.

Ligt de klemtoon op mens worden, dan stel ik me deze vraag: Als een school ervan uitgaat dat een kind nog mens moet worden, zijn die kinderen dan geen mensen? Wanneer wordt een kind mens?

Ligt de klemtoon op vrij worden, dan stel ik me de vraag: Zijn kinderen dan niet vrij en mensen wel?

Hoe moet ik dit opvatten?

Kunnen we überhaupt ooit vrije mensen worden?

Met haar wervende slogan roept De Wingerd ernstige filosofische vragen op. Als dat zo bedoeld is, vind ik het waardevol, maar dan had er wel wat uitleg mogen staan op de site.

--------

Toen ik in 1983 De Wingerd oprichtte was ik klaar en duidelijk: deze school biedt kunstzinnig basisonderwijs volgens de Rudolf Steinerpedagogie. Daaraan konden de ouders tenminste zien dat er kunstzinnig gewerkt zou worden en dat de methode gevolgd werd van de steinerscholen. Ik houd niet van wervende teksten waarin zaken geclaimd of beloofd worden die niet realistisch zijn en die hoe dan ook niet waargemaakt kunnen worden.

Het is natuurlijk het volste recht van de huidige Wingerdgeneratie om andere klemtonen te leggen en om te evolueren, maar men zou dit beter op een eerlijke manier doen, zonder loze beloften.

  • Comments(0)//lux.cielen.eu/#post21