luxielen

luxielen

KLINKERS IN ADVENT?

OnderwijsPosted by Luc Cielen 21 Dec, 2016 11:46:48

In vele steinerscholen in Vlaanderen krijgen de kinderen van de eerste klas pas tijdens de advent de klinkers aangeboden.

Het is pedagogisch en didactisch totaal onverantwoord om de klinkers pas tijdens de advent aan de kinderen van de eerste klas te geven. Het mag dan al de opvatting zijn van antroposofisch geschoolde leerkrachten dat de engelen de klinkers brengen en dat dit best gebeurt in de adventsperiode, voor een kind in de eerste klas is het niet correct om het leren lezen uit te stellen tot de advent. Zonder klinkers kan je nu eenmaal niet leren lezen. Klinkers horen bij de aanvang van de eerste klas gegeven te worden.

Pedagogie en didactiek mogen niet afhankelijk zijn van religieuze opvattingen. Laat de engelen het Jezuskind desnoods naar de aarde begeleiden; de klinkers hebben daar niets mee te maken.

Wat zegt Steiner over de klinkers?

‘Bij de klinkers gaat u er altijd van uit dat ze het innerlijk van de mens weergeven en zijn relatie tot de buitenwereld.’ We moeten dus uitgaan van het innerlijk van de mens, niet van engelen. Dat we met het uitspreken van de klank A een ander deel van ons innerlijk (van ons gevoel) openbaren dan met de I of de OE, daar kan ik best mee akkoord gaan.

Over de link tussen klinkers en gevoel zegt Steiner:

‘We kunnen de klinkers dus altijd vanuit tekeningen verklaren. Zo ook bij het volgende voorbeeld, waarbij u ook weer appelleert aan het gevoel van een kind. U zegt: Stel je voor dat je broertje of zusje naar je toekomt. Ze zeggen iets tegen je, maar je begrijpt niet meteen wat ze bedoelen. Maar dan komt het moment dat je ze al een beetje begint te begrijpen. Hoe druk je dat nu uit? Dan is er beslist wel weer een kind - of u brengt de kinderen zo ver - dat zegt iiiii. De getekende vorm van de klank I wijst op iets wat begrepen is. Die vorm is ook grofweg aanwezig in het wijzen zelf. De simpele streep wordt een I, de streep die van onder wat dikker en van boven wat dunner zou moeten zijn. Maar in plaats daarvan maakt men gewoon een streep en drukt het dunnere gedeelte uit door de punt op de i. Zo kan men alle klinkers afleiden uit de manier waarop er uitgeademd wordt, uit de vorm van de adem.’

Maar Steiner zegt ook: ‘In het eerste schooljaar hoeven we niet veel meer te doen dan de juiste voorwaarden te scheppen. We hoeven de leerlingen nog niet te leren hoe je lange klinkers schrijft en scherpe klanken… Zo kunnen we ons wat de spelling betreft zo lang mogelijk beperken tot enkel spreken en pas op het allerlaatst bij het schrijven ook op de spelling gaan letten.’ Hiermee kan ik helemaal niet akkoord gaan en al helemaal niet wanneer hij in andere voordrachten beweert dat het leren lezen niet vóór de derde klas hoeft te gebeuren. Leren lezen en leren schrijven gebeuren simultaan, en daar hoort dus ook spelling bij.

  • Comments(0)//lux.cielen.eu/#post22