luxielen

luxielen

NIEUW LOGO & HUISSTIJL

OnderwijsPosted by Luc Cielen 23 Dec, 2016 12:34:21

EEN NIEUW LOGO & HUISSTIJL

In de tweede paragraaf van de tekst viel me iets op. Ik herneem de tekst hieronder:

In het oude logo van onze school stond de roos, verwijzend naar "Het Rozenpoortje", de naam van het eerste peuterschooltje waaruit later De Wingerd is ontstaan. De drie krullen van de wilde Wingerd onderaan, stonden symbool voor het voornemen om de kinderen iets heel bijzonders mee te geven. Iets warms en iets waardevol. Iets geestelijk en tegelijk ook heel praktisch en concreet. Dat voornemen, uitgebeeld door die drie krullen, is tot vandaag onveranderd gebleven: we willen onze kinderen stimuleren in hun denken, hun voelen en hun willen.

De Wingerd is NIET ontstaan uit het Rozenpoortje. De waarheid heeft zo haar rechten en het is maar best dat er geen onwaarheden de wereld worden ingestuurd. Hoe is De Wingerd dan wel ontstaan?

De Wingerd is mijn persoonlijk initiatief. Om dit te realiseren heb ik in 1983 een hypotheek van 1.000.000 Bef genomen op mijn huis in Berchem. Vandaag betekent dit iets meer dan 41.000 euro. Die hypotheek heb ik zélf - uit eigen zak dus - afbetaald. De school heeft daar nooit één cent moeten voor uittrekken.

Nadat ik met de verbouwing van het huis (kasteeltje) gestart was in april 1983, kwamen geïnteresseerde buren en anderen informeren of ze hun kind(eren) konden inschrijven. De eerste inschrijvingen gebeurden wéken voordat de ouders van het Rozenpoortje contact met me opnamen.

Toen bleek dat Het Rozenpoortje in Kalmthout niet kon blijven bestaan, hebben de ouders van dat schooltje een gesprek met mij gehad, waarop dan enkele weken later beslist werd dat zij mijn initiatief genegen waren en mee wilden werken. Het was mijn bedoeling een basisschool op te richten waarin het kunstzinnige een belangrijke plaats zou krijgen met dagelijks muziek, tekenen enz. Het was niet de bedoeling om een steinerschool op te richten. Om de ouders van het Rozenpoortje tegemoet te komen kreeg de school de ondertitel: Kunstzinnig basisonderwijs volgens de Rudolf Steinerpedagogie. Inhoudelijk zou het kunstzinnige primeren, methodisch zouden we werken volgens de steinerpedagogie, dit wil zeggen met periodeonderwijs enz.

O ja, Het Rozenpoortje was geen peuterschooltje maar een heuse kleuterschool met in 1983 voldoende schoolrijpe kinderen om een eerste klas op te starten. Alleen de peuterklas droeg de naam 'Speelklasje'.

Nog een kleinigheidje. De titel van de tekst luidt: EEN NIEUW LOGO & HUISSTIJL. Taalkundig is dit niet correct, tenminste als NIEUW ook op HUISSTIJL betrekking heeft. Bij HUISSTIJL hoort namelijk NIEUWE te staan (de verbogen vorm van het bijvoeglijk naamwoord). De titel zou deze kunnen zijn: EEN NIEUW LOGO & EEN NIEUWE HUISSTIJL. Ik vind het belangrijk dat een school zo nauwkeurig mogelijk met taal en spelling omgaat.

Met dank aan de auteur van de tekst: Na een mail werd de titel aangepast en luidt nu: EEN NIEUW LOGO EN EEN NIEUWE HUISSTIJL. De zin over het Rozenpoortje werd ook aangepast, waarvoor dank. Dat de stijl van die nieuwe zin met haar lachende bloem ook niet helemaal overeenstemt met wat de oprichter van De Wingerd in gedachten had, laat ik maar even zo. Het is niet echt gepast om als volwassene antropomorfe elementen in een zakelijke tekst te gebruiken. Antropomorfisme moeten we - ook en zeker tegenover de kinderen - vermijden. Zij moeten daarvan in hun kleuter- en lagereschooltijd net loskomen. Steiner zelf bezondigt zich ook aan antropomorfisme in de spreuk die hij geschreven heeft en die dagelijks in alle steinerscholen ter wereld door kinderen in eerste, tweede en derde klas gezegd wordt. Die spreuk vangt aan met: 'Het liefdelicht der zon'. Dat de zon licht geeft, klopt, maar dat dit liefdelicht is, is een interpretatie vanuit menselijk oogpunt, terwijl de zon niets menselijks heeft, dus ook geen liefde.

  • Comments(0)//lux.cielen.eu/#post24