luxielen

luxielen

HANDSCHRIFT

OnderwijsPosted by Luc Cielen 13 Feb, 2017 10:27:34

Wellicht heb je ooit op vraag van je vierjarige kleuter zijn naam op zijn tekening geschreven. Hoe deed je dat? Veel kans dat je zijn naam in blokletters hebt ‘getekend’. Inderdaad getekend, want blokletters schrijven is een vorm van tekenen. Je kleuter heeft al snel in de gaten hoe hij zijn naam nu ook kan tekenen en het maakt hem niet uit of hij deze nu van links naar rechts tekent of andersom of gespiegeld of links of rechts of midden op het blad en liefst van al groot. Zijn fijne motoriek laat doorgaans nog geen kleine lettertjes toe; die lukken pas veel later.

Als de schoolrijpheid zich aankondigt tekent de kleuter zijn naam al vlot en zie je dat de rechte en gebogen lijnen daarin met vaste hand neergezet zijn. Tijd dus om met het vormtekenen te beginnen. Dit tekenen van vormen gaat uit van wat de ex-kleuter, nu eersteklasser, beheerst: de rechte en gebogen lijnen, waarbij alle mogelijkheden van de fijne motoriek geoefend worden: vanuit de schouder, de elleboog, de pols en de vingers. De stevige druk van kleurpotlood of waskrijt op het starre tekenblad verandert stilaan in de lichte toets van schetspotlood en vulpen op het veel soepeler schrijfpapier. Juiste pengreep en bijpassende elegante schrijfhouding vullen de vrijere houdingen en bewegingen van het tekenen aan.

Via tientallen mooie, sierlijke maar ook stevige lijnoefeningen, waarin alle kenmerken van het gebonden schrift verwerkt zitten, komt in de loop van de eerste en tweede klas het gebonden schrift – de kinderen noemen het lopend schrift - tot stand. Waar aanvankelijk de blokletters nog mochten getekend worden voor namen en woorden bij de sprookjesachtige letterbeelden, schrijven kinderen van de tweede klas briefjes en verhaaltjes in letters die soms inventief, soms vrolijk, soms haperend met elkaar verbonden zijn.

Hoe snel evolueert het kinderlijk schrijven daarna tot een eigen handschrift waarin temperament en karakter tot uitdrukking komen. Sommigen schrijven groot en hoekig, anderen houden van klein en sierlijk. De een drukt hard en produceert met zwaar labeur dikke letters die bladzijden verder nog te herkennen zijn in de afdruk die ze achterlaten in het papier; een vastlopend schrift in 3D als het ware. De ander zweeft met de pen over het blad en laat etherische, haast onzichtbare teksten na als zijn ze met engelenhand geschreven. Gestileerde uniformiteit, ondanks de gezamenlijke oefeningen en de methodische aanpak is na enkele jaren ver te zoeken, en zo hoort het ook, want aan zijn geschrift ken je het kind. Je bent zoals je schrijft en vice versa.

www.cielen.eu


  • Comments(0)//lux.cielen.eu/#post38