luxielen

luxielen

BEGRENZING (kleuterschool)

OnderwijsPosted by Luc Cielen 29 Jan, 2018 21:12:46

BEGRENZING IN DE PEUTER-/KLEUTERKLAS

‘Was het thuis maar zo eenvoudig als op school,’ hoor ik menige ouder zuchten, ‘thuis gaat er geen boterham in en op school eet mijn dochter van drie netjes alle boterhammetjes op, zonder problemen, zegt de juf.’ Hoe komt dat toch?

Dit komt omdat de school een organisatie is met duidelijke regels, waarin een nieuwe peuter/kleuter opgenomen wordt zonder er zijn eigen willetje te kunnen opleggen; waarin het voorbeeld van de andere kinderen en van de leerkracht zo indrukwekkend is dat het kind zich als vanzelf voegt naar de gewoonten en gebruiken van de groep. Met andere woorden: er gelden regels en grenzen. Als die regels – zelfs onuitgesproken – duidelijk genoeg zijn en door de andere kinderen gevolgd worden, zal ieder nieuw kind zich hierin kunnen vinden en meedoen, al zijn er zeldzame uitzonderingen.

Een groot voordeel van de steinerkleuterscholen is dat elke kleutergroep een ‘leefgroep’ is, dit wil zeggen dat er kinderen van verschillende leeftijden samenzitten. Een nieuwe kleuter komt in een groep die gevormd is, die de gewoonten kent en spontaan de nieuwkomer opneemt en inwijdt. Het zijn de oudere kleuters die voor een groot deel de taak van de leerkracht overnemen zonder dat daarom gevraagd wordt; het gebeurt heel organisch. Het voordeel hiervan is dat niet alles via het woord moet uitgelegd worden, maar dat het de voorbeelden van juf en kinderen zijn die de regels en de grenzen duidelijk maken. Het meedoen is voor een kleuter belangrijker dan het inzicht.

De organisatie van de kleuterklas, onder de leiding van de kleuterleidster/-leider is van dien aard dat ieder kind zich persoonlijk aangesproken weet en zich tegelijk opgenomen voelt in een groter geheel. Het is een zeer gestructureerde omgeving met een vaste opeenvolging van activiteiten, waardoor er vertrouwen ontstaat: elke dag is organisatorisch hetzelfde maar inhoudelijk verschillend. Elke dag op hetzelfde uur beginnen en eindigen, elke dag op hetzelfde moment pauze of aan tafel gaan of vrij spelen of een vingerspelletje oefenen of luisteren naar een verhaal: deze vaste regelmaat – die alleen onderbroken wordt voor feesten – is vertrouwenwekkend en gezondmakend. Weinig kleuters voelen daardoor de noodzaak om uit de band te springen, ook omdat in deze kleuterscholen alle activiteiten klassikaal gebeuren, maar met aandacht voor ieder individueel kind.

De begrenzing zit in de structuur, de regelmaat en de klassikale aanpak. Daarbinnen heerst een grote geestelijke, kunstzinnige en fysieke vrijheid, zodat ieder kind zich op zijn manier en in zijn tempo binnen een respectvol kader kan ontplooien onder het begripsvolle oog van de leerkracht die uitgaat van het besef dat een goede opvoeding een liefdevolle maar consequente autoriteit vereist. Het is waar: op school gaat dit eenvoudiger dan thuis.

  • Comments(0)//lux.cielen.eu/#post45