luxielen

luxielen

Ouderavond

OnderwijsPosted by Luc Cielen 29 Jan, 2018 21:17:07

Ouderavond

Op school gaat alles goed met mijn kind – dat denk ik toch – waarom zou ik dan naar de ouderavond gaan? Voor de gezelligheid met cake en kopje thee? Daar betaal ik geen babysit voor. Voor een babbel met andere ouders van de klas? Die zie ik toch al elke dag aan de schoolpoort. Om te horen dat alles oké is of niet? Dat zie ik zelf wel aan mijn kind. Om een zoveelste uitleg te horen over de werking en de achtergronden van de pedagogie? Die lees ik wel in de weekberichten, als ik er tijd voor heb.

Kijk, je kunt tal van argumenten verzinnen om niet naar een ouderavond te komen, maar gelijk heb je niet. Elke ouderavond is namelijk tegelijk een studie-, een contact- én een gezelligheidsmoment. En wie zijn die leerkrachten die 180 dagen per jaar ten dienste staan van je kind? Op een ouderavond leer je ze kennen in al wat hen bezielt en drijft.

Een ouderavond in de kunstzinnige basisschool gaat niet alleen over de studieresultaten van je kind met wat commentaar erbij in een kort persoonlijk gesprekje aan een schoolbank op een te lage stoel in een zielloos verlicht lokaal. Nee hoor, een ouderavond is een gezellig moment in een warme klas waarin het kleurrijke werk van de kinderen opvalt (de te lage stoelen heb je er wel voor over); een moment van intense samenwerking en studie naar aanleiding van het feit dat jij als ouder samen met de leerkrachten instaat voor de opvoeding en de scholing van je kind. Daar verneem je welke menskundige inzichten – de pedagogie – aan de basis liggen van de manier – de didactiek – waarop de leerkrachten de leerstof brengen om je kind via de inhoud ervan een gedegen opvoeding te geven, je kind daarbij betrekkend in zijn hele wezen via een sterke oproep aan zijn wilskracht (doen), een enthousiasmerende aanpak van zijn gevoelswereld (kunst) en steeds meer wakker makende impulsen voor zijn groeiend intellect (kennis). In een ouderavond leer je op positieve wijze kijken naar je eigen kind en de andere kinderen van de klas. Daar ontdek je hoe je kind sociaal in de groep staat en hoe het in samenhang en samenwerking met anderen evolueert en leert: het schoolleven blijkt meer dan eens een ander leven te zijn dan thuis en als ouder is het verstandig om ook dit aspect van je kind te leren kennen. Een ouderavond is een groepsactiviteit waaraan leerkrachten en ouders als evenwaardige partners deelnemen in functie van de kinderen binnen het kader van de school, waardoor je tevens de school van je kind in al haar facetten leert kennen en waarderen.

Maar hoe zit het dan met de persoonlijke gesprekken tussen leerkracht en ouder? Die zijn weggelegd voor de oudercontacten, één- of tweemaal per jaar. Is dat voldoende? Ja, want er zijn ook nog rapporten en getuigschriften en elke ouder heeft bovendien de mogelijkheid om op elk moment van het schooljaar een persoonlijk gesprek met de leerkracht aan te vragen. Trouwens, aan de schoolpoort, als de kinderen weer huiswaarts gaan, kan je andere ouders en leerkrachten ook aanspreken, maar dan hou je het vanzelfsprekend kort, want je kind verlangt naar huis.  • Comments(0)//lux.cielen.eu/#post46