luxielen

luxielen

CO-TEACHING

OnderwijsPosted by Luc Cielen 22 Dec, 2016 10:45:00

CO-TEACHING

Dit lees ik op de site van De Wingerd:

We willen als school aan elk kind in elke klas die zorg kunnen blijven geven die het nodig heeft. We voeren daarvoor de methode van co-teaching in: een methode waarbij twee leerkrachten gelijktijdig én gelijkwaardig voor de klas staan. Van onze zusterschool in Wilrijk, die het systeem afgelopen jaar heeft toegepast, weten we dat zowel de leerwinst als het welbevinden hierdoor toenemen. Ook wetenschappelijk onderzoek naar co-teaching ondersteunt deze bevinding. Wij willen deze methode vanaf volgend jaar in alle klassen toepassen tijdens de vaklessen rekenen en taal. Zo kunnen leerlingen met een zorgvraag beter en meer individueel geholpen worden, en indien nodig kan de klas gedifferentieerd werken. Uiteraard maakt co-teaching nog meer werkvormen mogelijk. Die zullen volgend schooljaar verder onderzocht en uitgewerkt worden door Juf Yolanda Habraken, die in elke klas als co-teacher en zorgcoach de klasleerkracht zal bijstaan. (http://www.steinerschooldewingerd.be/pedagogischeachtergrond/begrippenlijst)

Ik vind het bijzonder goed nieuws dat De Wingerd volgend schooljaar (2017-2018 veronderstel ik) aan de slag wil gaan met co-teaching. Maar geheel nieuw is deze werkwijze in De Wingerd niet. De school is in 1983 gestart met co-teaching én combinatieklassen in de lagere school. Eerst waren het Katrien en ik die samen voor de klas stonden, later waren het Carry en ik. Getweeën zorgden we voor de grote groep kinderen van de eerste tot en met de zesde klas.

Door de snelle groei van de school gingen we over op klasgroepen, zoals in veruit de meeste scholen. Maar al snel had ik heimwee naar de combinatieklassen en de co-teaching. Ik stelde aan het bestuur van De Wingerd voor om een afdeling in te richten waarbij deze twee principes gerealiseerd konden worden. Het was echter te vroeg, de geesten waren er nog niet rijp voor. Toen ik in 1997 De Wingerd verliet en Rinkrank oprichtte, was het standpunt vanaf het begin duidelijk: combinatieklassen en co-teaching, want deze zaken zijn zo waardevol voor de ontwikkeling van de kinderen, dat ze nu als basis van de nieuwe school moesten dienen. Tot op vandaag gebeurt dit zo in Rinkrank.

Het is dus niet nodig om de blik te richten op de steinerschool in Wilrijk – die slechts één jaar ervaring heeft met dit principe - om met co-teaching aan de slag te gaan, er waren en zijn veel dichterbij (in eigen huis zelfs) goede voorbeelden te vinden.

Aangezien er in de tekst van De Wingerd niet gesproken wordt over combinatieklassen, veronderstel ik dat men het jaarklassensyteem blijft hanteren. Een beetje jammer, want co-teaching tezamen met combinatieklassen levert nog betere resultaten op.  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.